Veranderende organisaties

‘De toekomst komt je tegemoet!’

In veranderende organisaties richt ik mij op het creëren van een veilige omgeving, die er voor zorgt dat mensen samen doorbraken gaan maken. Het gaat het erom dat we eerst zien wat er precies aan de hand. Pas dan kunnen we begrijpen wat er anders moet.

Hoe maken leiders ruimte voor de veranderingen, die nodig zijn en hoe betrekken ze mensen op een effectieve manier bij het vormgeven van de nieuwe situatie?

En kunnen ze duidelijk maken wat de koersverandering van hun mensen vraagt, kunnen ze open zijn over de mogelijke consequenties en onzekerheden.

Als dingen gaan veranderen, dan worden mensen geconfronteerd met het wel of niet vertrouwen van zichzelf en van de mensen in hun team. Het écht leren vertrouwen van jezelf  is vaak de verborgen sleutel. Die geeft toegang tot het ruimte maken voor verandering.

‘Love yourself, trust your choices and everything is possible’
Chérie Carter Scott

 

Begeleiden met ‘The Four Rooms of Change’

The Four Rooms of Change® is een theorie over verandering. Dit model geeft inzicht in wat er gebeurt met mensen en organisaties in een veranderingsproces en hoe we dit proces kunnen beïnvloeden door verantwoordelijkheid te nemen voor onze emoties en ons handelen.

Het model werd eind jaren zestig ontwikkeld door de Zweedse psycholoog Claes Janssen in het kader van zijn baanbrekende onderzoek naar de dynamiek van verandering. De vier fases waar elke vorm van verandering doorheen gaat zijn  Contentment (tevredenheid), Denial (zelfcensuur & ontkenning), Confusion & Conflict (verwarring & conflict) en Inspiration & Renewal (inspiratie & vernieuwing).

Stel dat we iedere verandering als een reis beschouwen dan moet die reis  ergens beginnen; dat kan op heel veel punten.

De kennis over de vier kamers geeft je de mogelijkheid om samen te zien waar je je op je reis bevindt, waar je vandaan gekomen bent en waar je naar toe wil. En wat daarvoor moet gebeuren.

In Nederland ben ik samen met mijn collega Judith van der Hoorn licentiehouder voor dit programma.

Voor meer informatie kijk op:

http://www.fourroomsofchange.net.au