Veranderende organisaties

‘De toekomst komt je tegemoet!’

Als het om veranderen gaat help ik mensen om samen betekenis te geven aan wat er moet komen door een veilige omgeving te creëren waarin mensen met en van elkaar kunnen leren. Het gaat het erom dat we erkennen wat er goed genoeg is en zien wat er anders moet.

De afgelopen jaren heb ik gezien hoe belangrijk het is dat mensen van toeschouwer deelnemer kunnen worden en kunnen bijdragen aan vernieuwing.

Leiders spelen daarin steeds meer een dienende rol, gericht op het ‘veranderrijp’ maken van de context en het sterker maken van mensen door ze vertrouwen te geven en duidelijkheid waar dat kan.

De verborgen sleutel in veranderingen is mijns inziens het zelfvertrouwen waarmee mensen de ander, maar vooral ook het andere tegemoet treden. Denk daarbij aan andere opvattingen, inzichten en overtuigingen. Open staan voor deze verschillen vraagt dat we sterk genoeg in onze schoenen staan om er ruimte voor te maken.

Het helpt als er in het veranderproces aandacht is voor het basisconflict, dat elke verandering met zich mee brengt. Het conflict tussen mensen, die bang zijn dát het verandert en mensen, die bang zijn dat het nooit gaat veranderen. Het is belangrijk dat mensen leren om in de schoenen van de ander te staan en zo verandering voor beide partijen helpen aanvaardbaar te maken.

Het zelf leren omgaan met veranderingen is vanuit mijn rol gezien misschien wel de grootste uitdaging voor mensen in het huidige tijdsgewricht. Niet door het tegen te houden, maar juist dóór te veranderen hebben we de kans het comfort en onze vrijheid te behouden. Al zitten we daar niet meteen op te wachten, de toekomst komt ons vanzelf tegemoet.

<

Begeleiden met ‘The Four Rooms of Change’

The Four Rooms of Change® is een theorie over verandering. Dit model geeft inzicht in wat er gebeurt met mensen en organisaties in een veranderingsproces en hoe we dit proces kunnen beïnvloeden door verantwoordelijkheid te nemen voor onze emoties en ons handelen.

Het model werd eind jaren zestig ontwikkeld door de Zweedse psycholoog Claes Janssen in het kader van zijn baanbrekende onderzoek naar de dynamiek van verandering. De vier fases waar elke vorm van verandering doorheen gaat zijn  Contentment (tevredenheid), Denial (zelfcensuur & ontkenning), Confusion & Conflict (verwarring & conflict) en Inspiration & Renewal (inspiratie & vernieuwing).

Stel dat we iedere verandering als een reis beschouwen dan moet die reis  ergens beginnen; dat kan op heel veel punten.

De kennis over de vier kamers geeft je de mogelijkheid om samen te zien waar je je op je reis bevindt, waar je vandaan gekomen bent en waar je naar toe wil. En wat daarvoor moet gebeuren.

In Nederland ben ik samen met mijn collega Judith van der Hoorn licentiehouder voor dit programma.

Voor meer informatie kijk op:

http://www.fourroomsofchange.net.au