Creating a safe place for change

Zeven jaar geleden heb ik VIEWMASTER opgericht met als doel leiders te helpen een veilige omgeving te creëren waar mensen elkaar uitdagen, steunen en machtigen om samen te werken aan dat wat er écht toe doet.  Zodat ze kunnen bijdragen aan een omgeving, die het werken aan positieve ontwikkeling bevordert. Hier zijn een paar suggesties om dit te bereiken:

1. Werken aan doelen die er toe doen. Zorg voor gemeenschappelijke doelen, die er toe doen en waar mensen zich mee willen verbinden voor langere tijd.  We zorgen voor begrepen sturing, zodat de begrijpen wat we doen en waarom.

2. Heldere leiders: de leidinggevenden in de organisatie hebben als primaire taak het motiveren en inspireren  van hun medewerkers. Ze maken daar veel tijd voor vrij, zijn op de werkvloer aanwezig en maken persoonlijk contact met hun mensen. Ze houden van mensen en helpen hen verder. Behalve motiveren begrenzen ze ook op een goede manier. Leiders stellen duidelijke richtlijnen op voor respectvol gedrag en zorg ervoor dat iedereen deze begrijpt en volgt. We behandelen anderen vriendelijk, respecteren grenzen en gaan snel en constructief om met conflicten en problemen.

3. Persoonlijke groei: Naast vakgerichte ontwikkeling is er aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen functioneren, nu en in de toekomst. Vanuit een steeds groter wordende zelfreflectie ontwikkelen ze een groeimindset en vertonen ze veerkracht bij tegenslag.

4. Goede relaties: Leiders moedigen open communicatie aan en stimuleren deelname aan een eerlijke dialoog waarin individuen hun gedachten, ideeën en zorgen kunnen uiten zonder angst voor kritiek of repercussies. Als voorbeeld voor hoe zij dit op hun beurt in hun eigen relaties kunnen doen. Dit helpt een omgeving te creëren waarin iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt. De kwaliteit van onze relaties bepaalt de kwaliteit van ons werk en geluk. We helpen elkaar uit de strijd als dat nodig is en tacklen ‘wij-zij denken’.

5. Omarm diversiteit en inclusie: we vieren en respecteren de unieke achtergronden, ervaringen en ideeën van individuen. Leiders moedigen diversiteit van denken aan en zorgen ervoor dat ieders stem wordt gehoord en we niet over elkaars grenzen gaan. Want we maken korte metten met grensoverschrijdingen.

Wat betekent dit voor ons?
Vergeet niet dat het creëren van een veilige omgeving voor verandering voortdurende inspanning en toewijding van alle betrokkenen vraagt. Door een omgeving te creëren, die waarde hecht aan openheid, diversiteit en steun, creëren we ruimte voor positieve ontwikkeling. In de bijeenkomsten met jullie leiders werken we uit wat dit voor jullie organisatie betekent. En hoe jullie vorm willen geven aan dit proces.

 

Ik werk o.a. met een Zweeds verandermodel, The Four Rooms of Change. Dit model geeft je inzicht in wat er (met je) gebeurt in een veranderproces.