Over mij

Laat de realiteit zijn werk doen.

Ik ben opgeleid tot pedagoog. Na mijn studie heb ik eerst als trainer gewerkt bij het opleidingsinstituut voor cabinepersoneel van de KLM. Later werd ik daar als hoofd van een divisie cabinepersoneel. Op 35-jarige leeftijd vond ik mijn ware doel in coaching. Na zes jaar als partner bij een bureau voor organisatieontwikkeling, richtte ik samen met twee anderen het bureau Twee of meer op. Het is uitgegroeid tot een succesvol bureau met grote opdrachtgevers.

Nu 25 jaar in dit vak te zitten en in bijna elke branch werkzaam te zijn, wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om leiders te helpen om samen te veranderen. Daarom heb ik VIEWMASTER opgericht.

Een rode draad in mijn werk als coach is het omgaan met de werkelijkheid. Op basis van mijn jarenlange ervaring weet ik dat er alleen iets gebeurt als mensen de werkelijkheid onder ogen durven te zien en aan hun gevoelens toe geven. Hierdoor zijn mijn interventies niet altijd leuk. Ik ben een coach die mensen uitdaagt en aanmoedigt om stand te houden, conflicten te overwinnen en ruimte te maken voor wat komen gaat. Wederzijds begrip is een heel belangrijk aspect van mijn werk, dus ik probeer altijd te zorgen voor een omgeving waarin mensen zich veilig voelen.

Let reality do its job.

Let reality do its job. I am trained as an educator. After my studies I first worked as a trainer at the KLM cabin crew training institute. Later I was there as head of a cabin crew division. At the age of 35, I found my true purpose in coaching. After six years as a partner at an organizational development agency, I founded Twee of meer with two others. It has grown into a successful agency with major clients.

Having been in this business for 25 years now and working in almost every industry, I want to use my knowledge and experience to help leaders change together. That’s why I founded VIEWMASTER.
A common thread in my work as a coach is dealing with reality. Based on my many years of experience, I know that unlessĀ  people dare to face reality and admit their feelings, nothing will happen. As a result, my interventions are not always fun. I am a coach who challenges and encourages people to stand firm, overcome conflicts and make room for what is to come. Mutual understanding is a very important aspect of my work, so I always try to create an environment where people feel safe.

Viewmaster was ooit een systeem voor stereofotografie en hielp om zaken in perspectief te zien. Zo konden bijvoorbeeld anatomische lessen of chirurgische ingrepen in 3-D gezien worden.