Sterke teams

‘In any given moment, we have to options: to step forward into growth or to step back into safety.’
Maslow

Op het gebied van teamontwikkeling is synergie -oftewel het bundelen van krachten- voor mij het sleutelwoord. Een goede onderlinge dynamiek draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van de band tussen de teamleden onderling, maar ook aan de relatie van het team met haar klanten. Als teamleden hun kracht kennen en hun talent leven, werkt alles op elkaar in.

Ook het formuleren van een de ambitie is voor teamwork essentieel. Ik vertel teams niet wat ze moeten doen, maar stimuleer en faciliteer ze om met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die echt belangrijk zijn. Omdat die dingen veel vaker over relaties gaan dan over de inhoud, zie ik het als mijn belangrijkste taak om er voor te zorgen dat elk teamlid een zijn of haar emotionele intelligentie gaat gebruiken. Daarbij help ik ze om niet om conflicten heen te lopen, maar er doorheen te gaan en zich ‘aan het conflict te ontwikkelen’. Dat maakt een team echt sterk!