Slimme teams

‘Iemand die intelligent is, heeft niet meer hersenen, maar meer verbindingen. Mensen zijn nu eenmaal zo intelligent als hun emotie dat toelaat.
(Eric Koene)

‘Samen dom’ is een risico voor samenwerkingsverbanden. Wanneer de verbindingen niet goed zijn kunnen teams ‘zwakbegaafd’ worden. Dat tast het resultaat aan waar ze voor staan.
De grootste problemen zijn weerbarstige samenwerkingsproblemen die de ontwikkeling van collectieve innovatieve activiteiten in de weg zitten. Denk aan oud zeer en onuitgesproken thema’s. De emoties daaromtrent nemen dan toe als druk in een stoomketel. Onder hoge druk ontsnapt soms wat van die druk, maar vaak op het verkeerde moment en met onhandige woorden. Mensen zijn nu eenmaal zo intelligent als hun emotie dat toelaat. Zo kan onder bepaalde omstandigheden een groep intelligente professionals gaan lijken op een groep kleuters in een zandbak, die met schepjes, harkjes en zand gooien. De weg hieruit vraagt tijd. Het belang van het oplossen van belemmeringen om de collectieve slimheid te benutten wordt groter naarmate de complexiteit van vraagstukken toeneemt.

Samen de verbinding zoeken

In mijn werk help ik teams om voor zichzelf een veilige plek te maken waar ze met en van elkaar leren met het oog op dat wat er anders moet. Ik help ze de verbinding met elkaar te zoeken en zo samen de basis te vormen, zodat ze onder druk op elkaar kunnen terugvallen. Daartoe leer ik ze eigen emoties en reacties te herkennen en te bespreken met elkaar op een rustige manier, zodat ze zich als team met elkaar kunnen ontwikkelen en samen leiding kunnen geven aan dat wat er anders moet. Daarbij help ik ze om niet om conflicten heen te lopen, maar er doorheen te gaan en zich ‘aan het conflict te ontwikkelen’. Dat maakt een team echt sterk!

Mijn aanpak is de uitkomst van de gesprekken die ontstaan op basis van de vraag die mij gesteld wordt. Ik hou er van om mijn begeleiding kort en intensief te houden, omdat dat vaak het beste werkt.