Met je partners

‘Just one instant of naked contact changes everything.’
(Jeff Foster)

Omdat coaching er op gericht is snel resultaat te behalen, beginnen deze meestal met een beperkt aantal gesprekken. In deze gesprekken halen we eerst de druk van de ketel en sporen we de patronen op die tot spanning leiden en zoeken we naar mogelijkheden om dit te doorbreken. De gesprekken bieden je de tijd om te reflecteren op je relaties en dat wat er onderweg veranderde en wat de effecten daarvan zijn op je functioneren of je welbevinden.

Afhankelijk van het verloop daarvan, nemen we in overleg een beslissing over eventuele vervolgsessies. Daarin werken we aan het herstel van veiligheid en verbinding in de relatie. Of aan het losmaken van de relatie. Want elke begeleiding kent een unieke uitkomst.

De gesprekken kunnen met jou plaatsvinden, maar ook met je partners.

In de begeleiding maak ik gebruik van de Four Rooms of Change, een model dat je inzicht geeft in wat er gebeurt met je in een veranderingsproces en hoe je dit proces kunt beïnvloeden door de verantwoordelijkheid te nemen voor je emoties en je handelen. Het model gaat ervanuit dat je je oplossingen kunt vinden als je de ruimte neemt om de werkelijkheid onder ogen te zien en betekenis te geven aan dat wat de toekomst van je vraagt. En óf je dat wilt?

Ik wil graag een goede gids zijn voor relaties die een vluchtheuvel zoeken, waar ze in veiligheid kunnen onderzoeken wie ze voor elkaar (willen) zijn.