Met je partners

‘Just one instant of naked contact changes everything.’
(Jeff Foster)

 

Alle relaties zijn belangrijk. De kwaliteit van je relaties bepaalt de kwaliteit van je leven én je werk. Want werk en leven zijn wel te onderscheiden maar niet te scheiden. Bovendien herhalen dezelfde patronen zich in het werk. En het is het belangrijk om te weten wat de effecten daarvan zijn op anderen, met wie je meestal heel intensief moet samenwerken en verantwoordelijkheid moet dragen.
Het verliezen van het contact of het niet kunnen verdiepen van het contact waar nodig, is een groot risico voor het succes van je onderneming, maar ook voor je eigen welbevinden.
Ondernemen is risico nemen en dus stelt het hoge eisen aan wie je voor elkaar bent, hoe je op elkaar kunt rekenen en hoe je je ontwikkelt.

Werkwijze

Omdat coaching erop gericht is om snel resultaat te behalen, beginnen deze meestal met een beperkt aantal gesprekken. In deze gesprekken halen we eerst de druk van de ketel, sporen we de patronen op die tot spanning leiden en zoeken we naar mogelijkheden om deze te doorbreken. De gesprekken bieden je de tijd om te reflecteren op je relaties en dat wat er onderweg veranderde en wat de effecten daarvan zijn op je functioneren of je welbevinden. Of anders gezegd: wat ben je van de ander geworden en hoe kun je dit voor jezelf keren? De uitwerking hiervan kan in driegesprekken of zelfs in een teamgesprek. Het gaat om dat wat jou het beste past.

Ik maak het graag kort en intensief, zodat we snel kunnen zien of mijn aanpak werkt. Ik geloof niet in het ‘verlengen van de wedstrijd.’