Met elkaar veranderen

Re-set, re-adjust, re-start, re-focus as many times as you need to.  Don’t quit!

De toekomst komt komt ons tegemoet. Veranderingen dienen zich vanzelf aan, ongevraagd. Het veroorzaakt verwarring en ongeloof, niet alleen in onszelf maar ook met anderen. Simpelweg omdat we niet gelijk begrijpen wat er ontregeld wordt en waar ons dit raakt. We komen oog in oog te staan met een werkelijkheid, die ons vreemd is en leggen de oorzaak daarvan vaak buiten onszelf. Of we gaan gewoon door. Maar het is de kunst om met elkaar te veranderen op basis van de vraag: wie  zijn we, voor welke uitdaging staan we? En gaan we die aan met elkaar?

Door te zien wat er gebeurt en wat er anders moet.

Meer dan ooit is het de kunst om de verwarring en conflicten, die het met zich mee brengt ‘productief’ te maken. We staan met elkaar voor grote opgaven, waarin we ons verlies zullen moeten nemen en de moed moeten hebben om onszelf opnieuw uit te vinden. We zullen samen door moeilijke passages gaan, waarin we leren wat verandering écht van ons vraagt. Wat  is er voorbij en komt niet meer terug? Wat ligt er voor ons? En wat wordt er nu mogelijk.