‘EXECUTIVE TEAMCOACHING’

‘From a life of succes to a life of significance’.

Teamcoaching voor directies

Executive teamcoaching richt zich op de teameffectiviteit, samenwerking en prestaties van een directieteam. Het doel is om teamdynamiek te verbeteren, en teams af te stemmen op gemeenschapelijke doelen en strategieën. De teamcoaching biedt diretieleden een veilige ruimte waarin zij elkaar in korte tijd goed leren kennen, met als doel elkaar als collega’s ‘aan te nemen’ en van daaruit samen te werken aan wat er moet gebeuren.

Executive coaching ondersteunt de ontwikkeling van leiderschap binnen het team. Het helpt individuele teamleden om leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen zoals strategisch denken, invloed uitoefenen en besluitvorming.

Leiders hebben vaak te maken met  complexe vraagstukken en conflicten.  Coaching biedt een omgeving waarin deze problemen constructief kunnen worden aangepakt. Het helpt directieteams conflicten te overwinnen, ‘common ground’ te vinden en samen een aanpak te kiezen om problemen op te lossen.

Executive teamcoaching raakt de hele organisatie. Wanneer het leiderschapsteam zijn best doet, zet dat de toon en het voorbeeld voor de rest van de organisatie. Verbeteringen in samenwerking, besluitvorming en coördinatie hebben een positieve invloed op de cultuur, de prestaties en het succes van de organisatie.

Deze coaching focust ook op goed leiderschap en de morele vragen die daarbij horen. Omdat het steeds belangrijker wordt, zeker voor de jonge generatie, om te weten hoe je directie de wereld ziet. Omdat we zaken als rechtvaardigheid en gelijkheid weer belangrijk zijn gaan vinden. Denk aan thema’s als duurzaamheid, diversiteit, persoonlijke ontwikkeling, rechtvaardigheid en gelijkheid. Dit helpt medewerkers bij de vraag of ze zich voor langere tijd willen binden aan het bedrijf.

Echt succes komt pas als de directie door de ogen van de medewerkers leert kijken en momenten creëren waarin zij anderen inspireren en verder helpen. Zo gaan medewerkers en directie elkaar meer vertrouwen.  Want zonder wederzijds vertrouwen gaat het niet.

Wanneer?

De redenen voor teamcoaching van directies zijn divers: nieuwkomers, nieuwe fases, fusies, terugkoppeling van MTO’s, tegenvallende resultaten, verlies van klanten, hoge uitstroom, wederzijdse onvrede, onvrede over meetings, ieder voor zich, signalen van grensoverschrijdingen etc. Maar misschien is de wens om van betekenis te willen zijn voor anderen wel de belangrijkste motivatie om in dit proces samen te werken.

Werkwijze

Opzet

De coaching gaat in op de volgende vragen:
1. Levensloop: hoe ben je gekomen waar je nu bent, wat zou je in deze fase willen leren en hoe zou je ondersteund willen worden?
2. Invloed: hoe waarderen we de invloed die we hebben op onze omgeving: wat werkt en waar zou je meer invloed op willen hebben?
3. Context: wat gebeurt er om ons heen en wat willen we (niet meer) van onze omgeving?
4. Doelen: wat moeten we doen om een duidelijk team te zijn voor onze medewerkers: wat zijn onze leiderschapsdoelen?

 

Investering

bij 6 directieleden: 8.000 euro exclusief BTW