Conflicten oplossen

‘Als er iets is, wat er al was’

Uw organisatie kan te maken krijgen met lastige situaties, die te belangrijk zijn, zoals vervelende klachten van klanten, meldingen van grensoverschrijdingen, haperend teamwork of botsende leidinggevenden. Ze kunnen onbedoeld medeplichtig worden aan conflicten en zich in een partijdige positie bevinden, die moeilijk te bevatten is.

Vaak gaat het er niet zozeer om wat er is gebeurd, maar wat we er uiteindelijk mee doen. Iedereen die bij het conflict betrokken is, heeft heeft er belang bij dat het niet erger wordt. Wanneer dit toch het geval is, heeft u een goed loods nodig om de schade te beperken.

Ik zou blij zijn als ik mensen zou kunnen helpen om het conflict te overwinnen door met de betrokkenen te onderzoeken wat er in het conflict is gebeurd en wat zich in het conflict manifesteerde. Wanneer emoties worden erkend en mensen hun eigen rol in conflicten kunnen herkennen, ontstaat er ruimte om door conflicten heen te groeien. Zo geeft het conflict ons uiteindelijk iets van waarde.

Wanneer?

Als de samenwerking stagneert, en die stagnatie komt meer dan eens voor, dan weet je dat je met een patroon te maken hebt. Als de situatie dan (te ernstig) escaleert en er onenigheid ontstaat tussen de betrokken partijen, is het tijd om een coach aan te stellen. Niet als bemiddelaar, maar als een loods, die goede oplossingen biedt aan de betrokken partijen en de situatie ten goede verandert. Wacht niet te lang, het veroorzaakt meestal alleen maar meer schade en uiteindelijk meer verlies.

Werkwijze

Voor mij is een conflict gewoon een een verkeerd begrepen verandering. Daarom maak ik in de begeleiding gebruik van de ‘Four Rooms of Change’. Dit is een model dat inzicht geeft in wat er met ons gebeurt in het veranderingsproces en hoe we onszelf hierin kunnen begeleiden door de verantwoordelijkheid te nemen voor onze emoties en acties. Dit model gaat ervan uit, dat als je de tijd neemt om de realiteit onder ogen te zien en te begrijpen wat de toekomst van je vraagt, je oplossingen zult vinden. En zo grijpen we de kans om het conflict productief te maken in de eerste plaats voor onszelf en maar ook voor de andere partij.

Investering: 3600 euro exclusief  BTW