Leiding geven aan conflicten

‘Als er iets is, wat er al was’

Conflicten zijn een natuurlijk onderdeel van menselijke interactie. En effectief omgaan met conflicten vereist geduld, begrip en de bereidheid om een gemeenschappelijke basis te vinden.  Deze aanpak maakt het gemakkelijker om met conflicten om te gaan en oplossingen te vinden, die alle betrokkenen tevreden zal stellen.

Wat had moeten gebeuren is vaak belangrijker dan wat er is gebeurd. Iedereen die bij het conflict betrokken is, heeft er belang bij dat het niet erger wordt. Dan heb je een duidelijke (bege-)leider nodig om de partijen uit de strijd te trekken.

Ik hoop dat ik kan bijdragen aan het overwinnen van conflicten van mensen in conflictsituaties. Door met de betrokken partijen te onderzoeken wat er in het geschil naar voren komt en hen te stimuleren een actieve rol te spelen bij het beslechten van het geschil. Kansen dienen zich aan wanneer partijen de realiteit onder ogen zien, hun gevoelens erkennen en verantwoordelijkheid nemen. Bedenk dat conflicten ons uiteindelijk iets waardevols geven.

Wanneer?

Je weet dat je met een patroon te maken hebt als de samenwerking stagneert en die stagnatie weer terugkeert. Wanneer de situatie (te ernstig) escaleert en er onenigheid ontstaat tussen de betrokken partijen, is het tijd om een coach aan te stellen. Niet als bemiddelaar, maar als een ‘loods’ om de partijen te helpen goede oplossingen te vinden en de situatie ten goede te veranderen. Wacht niet te lang. Het richt meestal alleen maar meer schade aan en uiteindelijk meer verliezers.

Werkwijze

Voor mij zijn conflicten gewoon verkeerd begrepen veranderingen. Daarom maak ik in de begeleiding gebruik van de ‘Four Rooms of Change’. Het is een model dat inzicht geeft in wat er met ons gebeurt in het veranderingsproces en hoe we verantwoordelijkheid kunnen nemen voor onze emoties en acties. Dit model gaat ervan uit, dat als we de tijd nemen om de realiteit onder ogen te zien en te begrijpen wat de toekomst vereist, we oplossingen zullen vinden. Zo krijgen we een kans om het conflict productief te maken, niet alleen voor onszelf en maar ook voor de andere partij.

Investering: 3600 euro exclusief  BTW