Als leider

We moeten het onderling vertrouwen centraal durven stellen, zowel binnen bedrijven als in de maatschappij als geheel. Dat zou het belangrijkste thema  moeten zijn. We realiseren ons vaak niet hoe hoog de kosten zijn van georganiseerd wantrouwen. Bedrijven hebben contracten van honderden pagina’s nodig om hun onderlinge relaties te regelen. Overheden stellen steeds meer regels, waardoor de kosten van het toezicht sterk stijgen. En dan zijn er nog de ideeën die niet van de grond komen, de gemiste kansen voor ondernemingen, allemaal omdat mensen elkaar vanuit wantrouwen tegemoet treden.’
(Wessel Ganzevoort)

 

Niet het wantrouwen, maar het vertrouwen organiseren.

Het vertrouwen organiseren, hoe doe je dat? Hoe zorg je  ervoor dat je als leiders dichter bij elkaar komt te staan en elkaar gaat vertrouwen. Zodat je samen de motor van verandering kunt zijn en zo ook anderen in beweging zet. Hoe organiseer je de goede dingen?  Dingen waar moed en kwetsbaarheid voor nodig is. Die mensen dichterbij elkaar brengen en met elkaar verbinden.

 

Met elkaar veranderen

In mijn werk als executive coach help ik u om uw leiders dichter bij elkaar te brengen. Dat doe ik door een veilige plek te maken voor verandering, waarin jullie van en met elkaar leren en zo met elkaar kunnen werken aan wat er anders moet.

Hoe wil je zelf betekenis geven aan wat zich aandient? Waar geloof je in, waar droom je van en wat doe je nu eigenlijk? Ik help jullie betekenis te geven aan wat verandering écht van jullie vraagt. Het helpt als je inziet waar je dingen blijft doen, die je niet verder helpen. We herhalen meer dan goed voor ons is. Welke patronen belemmeren jullie ontwikkeling naar het werken vanuit een sterker vertrouwen in elkaar en in de toekomst. En hou buigen jullie die om?

Daarnaast zoek ik met jullie naar activiteiten, die de betrokkenheid van medewerkers bij de toekomst van het bedrijf versterken. Samen ontwerpen we de bijeenkomsten, waarin leiders en medewerkers ieder vanuit hun eigen rol, bij kunnen dragen aan de koers van de organisatie. Waardoor betrokkenheid op een natuurlijke manier over gaat in verantwoordelijkheid. Want wie zich écht onderdeel voelt van een geheel, doet dat vaak vanzelf.

In de begeleiding maak ik gebruik van de Four Rooms of Change, een model dat je inzicht geeft in wat er gebeurt met je in een veranderingsproces en hoe je dit proces kunt beïnvloeden door de verantwoordelijkheid te nemen voor je emoties en je handelen. Het model gaat er vanuit dat je je oplossingen kunt vinden als je de ruimte neemt om de werkelijkheid onder ogen te zien en betekenis te geven aan dat wat de toekomst van je vraagt.

Werkwijze

Omdat executive coaching er op gericht is om jullie eigen leiderschap onder de loep te nemen, begint deze meestal met een aantal gesprekken. In deze gesprekken onderzoeken we wie jullie willen zijn, wat jullie doen, waar de spanning zit en wat jullie het liefst zouden willen. Om van daaruit te kijken wat er moet gebeuren en wat we moeten bespreken en vooral met wie.

Afhankelijk van het verloop daarvan, nemen we in overleg een beslissing over eventuele vervolgsessies. Daarin werken we aan het herstel van veiligheid en verbinding in de relatie, zodat we dieper met elkaar op zoek kunnen gaan naar mogelijkheden en onmogelijkheden.

De executive coaching richt zich in eerste instantie op de directie en kan breder getrokken worden naar een volgend échelon van leidinggevenden.