Echte leiders

‘If you don’t know who you are as a person
How do I know who I follow as a leader
.’

Sterke leiders grijpen een crisis aan om er van te leren, om te zoeken naar het beste dat de situatie verborgen zit. Sterke leiders doen dit niet alleen maar doen dit samen met anderen, door de vraag te stellen waar we staan, wie we zijn en hoe we zouden willen dat deze situatie ons dichter bij onze diepere verlangens brengt. Als elke crisis een kans in zich heeft, welke kans is dat dan voor mij of voor ons. Wat kiezen we? Wat zou kloppend zijn voor ons? Wat brengt ons, als organisatie dichter bij onze bestemming? Welke tegenstellingen moeten er dan overbrugd worden, uitgewerkt in iets nieuw. Iets nieuw dat ons als organisatie, samenleving verder brengt, vooruitgang biedt.
Kunnen we zien wat er achter ons ligt, voorbij is en niet meer terug komt. Kunnen we afstand daarvan nemen en ons verlies nemen. Kijken we vooruit of stappen we terug.

Vernieuwende leiders maken de tegenstellingen produktief door het goede uit de verandering te halen. En dat is een van de belangrijkste kwaliteiten waar een nieuwe leider over moet beschikken.

Werkwijze

Omdat executive coaching er op gericht is om het goede te doen in de situatie waarin de organisatie is beland, begint deze meestal met een aantal gesprekken. In deze gesprekken onderzoeken we wie jullie willen zijn, wat jullie doen en waar de spanning zit en wat jullie het liefste zouden willen. Om vandaaruit te kijken wat er moet komen en wat we moeten bespreken en vooral met wie.

Afhankelijk van het verloop daarvan, nemen we in overleg een beslissing over eventuele vervolgsessies. Daarin werken we aan het herstel van veiligheid en verbinding in de relatie, zodat we dieper met elkaar op zoek kunnen gaan naar mogelijkheden en onmogelijkheden.

De executive-coaching richt zich in eerste instantie op de directie en kan breder getrokken worden naar een volgende echelon van leidinggevenden.

In de begeleiding maak ik gebruik van de Four Rooms of Change, een model dat je inzicht geeft in wat er gebeurt met je in een veranderingsproces en hoe je dit proces kunt beinvloeden door de verantwoordelijkheid te nemen voor je emoties en je handelen. Het model gaat ervanuit dat je je oplossingen kunt vinden als je de ruimte neemt om de werkelijkheid onder ogen te zien en betekenis te geven aan dat wat de toekomst van je vraagt.

Ik wil graag een goede gids zijn voor leiders, die vernieuwing mogelijk willen maken door het goede uit verandering te halen.